clone1018

clone1018 té 0 mecenes.

Presentació anglès

I am making the world better by building Gratipay.

Contact: <luke@axxim.net>

Comptes enllaçats

clone1018 té els següents comptes en altres plataformes:

Historial

clone1018 es va unir fa 4 anys.

Ingressos setmanals (en euro)

Nombre de mecenes setmanals