Informació legal

Aquest lloc web és gestionat per Liberapay, una entitat sense afany de lucre fundada en 2015 a França (identificador: W144000981).

Liberapay compleix amb les lleis de la Unió Europea. Amb l'ajuda dels nostres socis, supervisem les transaccions per a evitar possibles fraus, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Contacte

Adreça postal:

Association Liberapay
7 lieu dit La Croix Rouge
29310 Querrien
France

Aquest lloc web es troba allotjat a AWS (Ireland) per:

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
USA

Amazon Data Services Ireland Ltd
Burlington Plaza, Burlington Road
Dublin 4
Ireland

El director de la publicació és el representant legal de Liberapay, actualment Charly Coste.

Condicions del servei

Això és un contracte entre Liberapay, una organització sense ànim de lucre fundada l'any 2015 segons la llei francesa, d'ara endavant «l'organització», i la persona que se subscriu al seu servei homònim, d'ara endavant denominat «l'usuari».

1. Naturalesa del servei

El servei està dissenyat per facilitar donatius anònims, recurrents i monetaris entre els seus usuaris.

Normalment, el servei permet a l'usuari augmentar la visibilitat del seu perfil de diverses maneres, però l'organització es reserva el dret de desactivar l'accés de l'usuari a aquestes funcions.

L'usuari es compromet a no utilitzar el servei per a transaccions financeres que no siguin donatius, especialment les relacionades amb l'execució d'un contracte o una promesa de recompensa.

2. Preu del servei

El servei és gratuït. L'usuari està convidat a participar en el seu finançament, a través del propi servei, fent donatius a les persones físiques i jurídiques que el mantenen.

3. Gestió dels fons

L'organització garanteix que els fons que l'usuari ha posat en custòdia de Liberapay no es perdran en cas de fallida de l'organtizació o d'un tercer a qui hagi delegat la custòdia dels fons.

L'organització es compromet a corregir qualsevol error de la seva part en l'execució dels donatius.

L'organització no garanteix que l'usuari pugui retirar els diners del seu compte sense demora. En particular, l'organització pot imposar un retard per dissuadir i protegir-se del frau.

4. Honestedat

L'usuari es compromet a utilitzar el servei de bona fe. En particular, l'usuari es compromet a no mentir sobre la seva identitat i no omplir el seu perfil de forma enganyosa amb la finalitat d'atraure més donatius.

5. Reemborsaments

L'usuari es compromet a reemborsar una donatiu rebut si se'n revela un origen fraudulent.

Ni l'usuari ni l'organització es comprometen a reemborsar un donatiu després d'una sol·licitud sense cap base legal o contractual sòlida.

6. Propietat intel·lectual

Quan l'usuari transmet al servei un contingut protegit per drets d'autor, autoritza l'organització a emmagatzemar, copiar, traduir i publicar-lo. D'aquesta manera, l'usuari declara que té els drets necessaris per a atorgar aquesta llicència.

7. Finalització del servei

L'usuari pot abandonar el servei tancant el seu compte. Si ho fa, no nega la responsabilitat de l'usuari durant el període durant el qual ha utilitzat el servei.

L'organització pot tancar el compte de l'usuari si considera que ha infringit aquest contracte, o un contracte amb un soci de l'organització o qualsevol llei aplicable.

8. Renúncies al servei

Els únics compromisos assumits per l'organització en aquest contracte són aquells que figuren explícitament en ell. L'organització no es compromet implícitament a res, en particular, no garanteix que el servei estigui operatiu en tot moment sense interrupcions.

L'organització no es fa responsable de les conseqüències de la negligència per part de l'usuari, en particular de la manca d'usuari per protegir la seva contrasenya.

L'organització no assumeix cap responsabilitat de l'usuari. Cal destacar que l'usuari és responsable de la declaració dels ingressos rebuts a través del servei a les autoritats competents i de pagar els impostos aplicables.

L'organització no es fa responsable en cas de disputa entre un donant i un beneficiari quan només actuï com a intermediari entre ells.

9. Modificacions del servei

L'organització pot modificar aquest contracte en qualsevol moment. Es compromet a informar l'usuari de qualsevol canvi. Si continueu utilitzant el servei, l'usuari accepta tàcitament les noves condicions. Si l'usuari rebutja les noves condicions, ha de tancar el seu compte.

10. Jurisdicció

Aquest contracte està subjecte a la legislació francesa. Qualsevol controvèrsia s'ha de presentar a la jurisdicció francesa competent.

Aquest document és una traducció proporcionada per a la vostra comoditat, el contracte vinculant real és la versió original escrita en francès.

Si s'anul·la una part d'aquest contracte, aquesta setència no anul·larà la resta de l'acord.

11. Galetes

L'usuari reconeix que les galetes són necessàries perquè el servei funcioni i n'accepta l'ús.

Política de privadesa

Vegeu la pàgina «Privadesa».