A Liberapay team coordinates donations from multiple donors to multiple donees. The donors choose how much they want to give, the team members specify how they want to share the money, and Liberapay attempts to distribute the funds accordingly.

A team account isn't meant to be used by the members of single legal entity, it is designed for a group of independent individuals or organizations who work together on a common project. However, it's also okay to create a team account for a project that only has one contributor, as this allows marking a donation as being intended to support that project specifically rather than the person behind it.

A team account does not store money for later use. Every donation is distributed immediately, either to multiple members if possible, or to a single member when splitting the money isn't supported by the payment processor. Because of these payment processing limitations, the amounts received by the members can be temporarily unbalanced, especially if the team has fewer patrons than members.

If Liberapay team accounts don't fit your needs, you may want to use the Open Collective platform instead, which allows a team to be “hosted” by a registered nonprofit. This “fiscal host” is the legal owner of the team's funds, oversees how they're used, and takes a 5% fee. (We're planning to implement a similar system in Liberapay, but we don't know when it will be done.)

Creació d'un equip

Cal que primer inicieu sessió amb el vostre compte.

Convertir-se en membre d'un equip

Una vegada heu contribuït en un projecte d'equip, demaneu als membres que us convidin. No oblideu de dir-los el vostre nom d'usuari.

Repartiment dels diners

Els equips no tenen cap jerarquia, tots els membres són iguals i prenen la mateixa participació.

Podeu canviar la fracció des del panell dels vostres equips. Conté taules que mostren la fracció nominal de tots els membres per a l'últim dia de paga i el següent. També mostra una estimació de la quantitat real dels diners que rebreu en el següent dia de paga.

Les fraccions nominals són els números en brut que els membres introdueixen, les fraccions reals les computa el sistema: primer suma les fraccions nominals, després computa el percentatge que cada fracció representa i, finalment, aplica aquests percentatges als ingressos disponibles. Les fraccions nominals també actuen com a màxims: les fraccions reals no poden ser més grans que les nominals, fins i tot si hi ha ingressos addicionals disponibles.

Potser us pregunteu per què tractem les fraccions nominals com a màxims en comptes de com simples percentatges. Això és perquè tenir màxims permet a un equip de tenir ingressos sense usar (anomenat «romanent») i això és bo per diferents motius. Primer, proporciona un «coixí» que estabilitza els ingressos dels membres de l'equip. Segon, facilita la integració de membres nous en l'equip, perquè en augmentar la seva fracció es redueix el romanent en comptes d'afectar els ingressos dels altres membres. Tercer, permet al nostre programa d'ajustar les quantitats que els donants transfereixen als membres de l'equip, de manera que en el temps equilibra les contribucions dels donants, fent que el sistema més just. Finalment, encoratja fer donatius a un equip fins i tot si ja han assolit el seu objectiu de finançament, i això és bo per a l'estabilitat dels ingressos de l'equip.

Fraccions automàtiques

Per defecte, tots els membres dels equips tenen establerta la seva part al valor especial «auto», que correspon a una distribució equitativa del romanent. En altres paraules, primer es financen els membres que tinguin establert el seu repartiment explícitament, després es distribueix el romanent quantitats iguals entre els membres que tenen fracció automàtica.

Regulació del repartiment de diners

Si activeu aquesta característica en un equip, els membres poden augmentar la fracció respectiva per sobre d'un màxim calculat a partir a la fracció nominal del moment del dia de paga anterior. Aquest mecanisme està pensat per a animar a convidar col·laboradors nous a unir-se a l'equip, assegurant que rebran una fracció desproporcionada en les primeres setmanes.

El límit funciona així: sempre podeu incrementar la vostra fracció 1,00 USD si era inferior a això; podeu doblar la vostra fracció en comparació a la setmana anterior; podeu incrementar la vostra fracció per a reclamar el romanent d'ingressos de l'equip; i podeu augmentar la vostra fracció a la fracció mitjana del dia de paga anterior. La quantitat més ala de qualsevol d'aquestes possibilitats és la vostra fracció màxima per a la setmana.

Les fraccions no estan limitades si l'equip només té un únic membre, o si les fraccions de la setmana anterior foren totes zero (aquest és el cas de qualsevol equip nou que s'ha creat després del dia de paga més recent).

Contacteu amb l'assistència si voleu activar o desactivar els límits de la fracció per a un equip existent. No oblideu d'incloure proves que el canvi s'ha aprovat amb els altres membres de l'equip.

Sortida d'un equip

Podeu abandonar un equip des del tauler d'equips.

Encara no s'ha implementat l'expulsió d'un membre d'un equip. Contacteu amb el suport amb proves que cal expulsar el membre i que hi ha consens entre la resta dels membres de l'equip.

Tancament d'un compte d'equip

Un compte d'equip es tanca automàticament quan l'últim membre en surt.

La traducció en català d'aquesta pàgina encara no és completa.