Un equip de Liberapay coordina els donatius de diversos donants a diversos beneficiaris. Els donants trien la quantitat que volen donar, els membres de l'equip indiquen com volen compartir els diners, i Liberapay intenta de distribuir els fons en conseqüència.

Els comptes d'equip no estan pensats per a ser usats per entitats legals. Estan dissenyats per a un grup, individus independents o organitzacions que treballen en un projecte comú. Tot i això, també és correcte de crear un compte d'equip per a un projecte que només té un col·laborador, perquè això permet que fer un donatiu tingui la intenció de donar suport a aquest projecte de forma específica en comptes que a la persona que hi ha darrere.

Un compte d'equip no emmagatzema diners per a un ús posterior. Cada donatiu es distribueix immediatament; a diversos membres si és possible, o a un únic membre si el processador de pagaments no permet la repartició dels diners. Atès a aquestes limitacions en el processament de pagaments, les quantitats rebudes per tots els membres poden ser temporalment desequilibrades, especialment si l'equip té menys mecenes que membres.

Si els comptes d'equip de Liberapay no s'ajusten a les vostres necessitats, potser voleu usar la plataforma Open Collective, que permet que un equip sigui «allotjat» per una associació no lucrativa registrada. Aquest «amfitrió fiscal» és el propietari legal dels fons de l'equip, supervisa com s'usen, i habitualment pren una comissió per a finançar-se. (Estem planejant d'implementar un sistema similar en el Liberapay, però no sabem quan es farà.)

Creació d'un equip

Cal que primer inicieu sessió amb el vostre compte.

Convertir-se en membre d'un equip

Una vegada heu contribuït en un projecte d'equip, demaneu als membres que us convidin. No oblideu de dir-los el vostre nom d'usuari.

Repartiment dels diners

Els equips no tenen cap jerarquia, tots els membres són iguals i prenen la mateixa participació.

Podeu canviar la fracció des del panell dels vostres equips. Conté taules que mostren la fracció nominal de tots els membres per a l'últim dia de paga i el següent. També mostra una estimació de la quantitat real dels diners que rebreu en el següent dia de paga.

Les fraccions nominals són els números en brut que els membres introdueixen, les fraccions reals les computa el sistema: primer suma les fraccions nominals, després computa el percentatge que cada fracció representa i, finalment, aplica aquests percentatges als ingressos disponibles. Les fraccions nominals també actuen com a màxims: les fraccions reals no poden ser més grans que les nominals, fins i tot si hi ha ingressos addicionals disponibles.

Potser us pregunteu per què tractem les fraccions nominals com a màxims en comptes de com simples percentatges. Això és perquè tenir màxims permet a un equip de tenir ingressos sense usar (anomenat «romanent») i això és bo per diferents motius. Primer, proporciona un «coixí» que estabilitza els ingressos dels membres de l'equip. Segon, facilita la integració de membres nous en l'equip, perquè en augmentar la seva fracció es redueix el romanent en comptes d'afectar els ingressos dels altres membres. Tercer, permet al nostre programa d'ajustar les quantitats que els donants transfereixen als membres de l'equip, de manera que en el temps equilibra les contribucions dels donants, fent que el sistema més just. Finalment, encoratja fer donatius a un equip fins i tot si ja han assolit el seu objectiu de finançament, i això és bo per a l'estabilitat dels ingressos de l'equip.

Fraccions automàtiques

Per defecte, tots els membres dels equips tenen establerta la seva part al valor especial «auto», que correspon a una distribució equitativa del romanent. En altres paraules, primer es financen els membres que tinguin establert el seu repartiment explícitament, després es distribueix el romanent quantitats iguals entre els membres que tenen fracció automàtica.

Regulació del repartiment de diners

Si activeu aquesta característica en un equip, els membres poden augmentar la fracció respectiva per sobre d'un màxim calculat a partir a la fracció nominal del moment del dia de paga anterior. Aquest mecanisme està pensat per a animar a convidar col·laboradors nous a unir-se a l'equip, assegurant que rebran una fracció desproporcionada en les primeres setmanes.

El límit funciona així: sempre podeu incrementar la vostra fracció 1,00 USD si era inferior a això; podeu doblar la vostra fracció en comparació a la setmana anterior; podeu incrementar la vostra fracció per a reclamar el romanent d'ingressos de l'equip; i podeu augmentar la vostra fracció a la fracció mitjana del dia de paga anterior. La quantitat més ala de qualsevol d'aquestes possibilitats és la vostra fracció màxima per a la setmana.

Les fraccions no estan limitades si l'equip només té un únic membre, o si les fraccions de la setmana anterior foren totes zero (aquest és el cas de qualsevol equip nou que s'ha creat després del dia de paga més recent).

Contacteu amb l'assistència si voleu activar o desactivar els límits de la fracció per a un equip existent. No oblideu d'incloure proves que el canvi s'ha aprovat amb els altres membres de l'equip.

Sortida d'un equip

Podeu abandonar un equip des del tauler d'equips.

Encara no s'ha implementat l'expulsió d'un membre d'un equip. Contacteu amb el suport amb proves que cal expulsar el membre i que hi ha consens entre la resta dels membres de l'equip.

Tancament d'un compte d'equip

Un compte d'equip es tanca automàticament quan l'últim membre en surt.