Avatar

YunoHost

YunoHost rep setmanalment 67,66 € de 86 mecenes.

Membres


Mostra la distribució dels ingressos

Comptes enllaçats

YunoHost té els següents comptes en altres plataformes:

Repositoris

yunohost 625 Actualitzat aquesta setmana

YunoHost is an operating system aiming to simplify as much as possible the administration of a server. This repository corresponds to the core code, written mostly in Python and Bash.

apps 75 Actualitzat aquesta setmana

YunoHost apps directory

project-organization 19 Actualitzat fa 2 mesos

YunoHost project organization

Historial

YunoHost es va unir fa 4 anys.

Ingressos setmanals (en euro)

Nombre de mecenes setmanals